Edasimüüjatele Search
 
DSA
GNLD on uhke Otsemüügi Assossatsiooni liige Eestis ning on kohustatud järgima DSA eetikakoodeksit.